Priser

Pris: Abonnement*
Institutioner: 585 kr, private: 485 kr, studerende 385 kr,
pensionister: 375 kr.
Enkeltnumre: varierende priser.
Abonnement omfatter også adgang til artikler på www.bionyt.dk og www.nanonyt.dk

Ekspedition: BioNyt, Falkonergårdsvej 4, 1959 Frederiksberg C. Tlf: (+45) 21729908
E-mail: bionyt@gmail.com

Abonnement kan tegnes her

Antal numre pr år: cirka 4 numre om året samt artikler på www.bionyt.dk og www.nanonyt.dk