Blog-arkiv

Pitstop-teknik skal spærre for virus-infektion.

Man kan blokere virus-indtrængen i celler ved hjælp af molekyler, som forhindrer at virusset kaprer proteinet clathrin, som normalt overfører hormoner og næringsstoffer til celler. Forskere fra Newcastle, Sydney og Berlin har fundet på en revolutionerende måde at forhindre virus

Udgivet i Biologi, DNA, gener, molekylærbiologi, HIV og AIDS, Kræft og kræftbehandling, Virus

Alger: Energi- og fødekilde

BioNyt Videnskabens Verden har udgivet et temanummer om alger. Alger indeholder en rigdom af stoffer, hvoraf nogle vil kunne udnyttes til lægevidenskabelige formål og andre vil kunne bruges til industrielle formål i bred forstand, og alger kan bruges til bioenergi. De vokser meget hurtigere end landplanter, og de lægger ikke beslag på den sparsomme muldjord og ferskvand og kræver ikke, at man fælder regnskovene. Der er meget at lære, før man har fundet en optimal dyrkningsform og lært at udnytte algerne rigtigt. Men alger repræsenterer fremtiden. Temanummeret om alger er på 56 storsider (A4), og kan købes hos www.bionyt.dk. Supplerende oplysninger om alger – bl.a. spørgsmål/svar om alger – kan findes på www.bionyt.dk/alger for bladets abonnenter.

Udgivet i Alger, Biologi, Debat, Evolution, Flyvning, HIV og AIDS, Hjernen, Invasive arter, Kost og levnedsmidler, Kræft og kræftbehandling, Landbrug, Livets udvikling, Medicin, Menneskets afstamning, Naturmedicin, Planter, Ressourcer

Naturligt protein kan beskytte mod HIV

19.jan.2009 [6797]: Et kulhydrat-molekyle, som kaldes Pk, og som stikker ud på overfladen af røde blodlegemer og hvide blodceller, beskytter mod HIV-virus. Nemlig hos de få mennesker, en pr. million, som har unormalt høje mængder af dette beskyttende stof. Disse

Udgivet i HIV og AIDS

Test af alle for HIV – og behand straks – vil være bedst på langt sigt.

En beregning udført af WHO og publiceret i The Lancet viser, at på 20-års sigt vil det være både økonomisk og medicinsk bedre at teste alle og straks behandle de HIV-smittede. Dette gælder især for udviklingslandene. Medens der i Sydafrika

Udgivet i HIV og AIDS, Medicin, Virus