Blog-arkiv

Kræftbehandlingsgennembrud med gensplejsede T-celler

Muligt gennembrud inden for kræftforskning. Tidlige resultater fra et klinisk forsøg tyder på, at gensplejsede T-celler kan bekæmpe leukæmi-celler. To ud af de tre patienter, der fik denne frontforsknings-behandling, har nu været fri for kræft i mere end et år. På

Udgivet i Blodet, DNA, gener, molekylærbiologi, Forskning, Immunsystemet, Kræft og kræftbehandling, Medicin, Virus

Pitstop-teknik skal spærre for virus-infektion.

Man kan blokere virus-indtrængen i celler ved hjælp af molekyler, som forhindrer at virusset kaprer proteinet clathrin, som normalt overfører hormoner og næringsstoffer til celler. Forskere fra Newcastle, Sydney og Berlin har fundet på en revolutionerende måde at forhindre virus

Udgivet i Biologi, DNA, gener, molekylærbiologi, HIV og AIDS, Kræft og kræftbehandling, Virus

Alger: Energi- og fødekilde

BioNyt Videnskabens Verden har udgivet et temanummer om alger. Alger indeholder en rigdom af stoffer, hvoraf nogle vil kunne udnyttes til lægevidenskabelige formål og andre vil kunne bruges til industrielle formål i bred forstand, og alger kan bruges til bioenergi. De vokser meget hurtigere end landplanter, og de lægger ikke beslag på den sparsomme muldjord og ferskvand og kræver ikke, at man fælder regnskovene. Der er meget at lære, før man har fundet en optimal dyrkningsform og lært at udnytte algerne rigtigt. Men alger repræsenterer fremtiden. Temanummeret om alger er på 56 storsider (A4), og kan købes hos www.bionyt.dk. Supplerende oplysninger om alger – bl.a. spørgsmål/svar om alger – kan findes på www.bionyt.dk/alger for bladets abonnenter.

Udgivet i Alger, Biologi, Debat, Evolution, Flyvning, HIV og AIDS, Hjernen, Invasive arter, Kost og levnedsmidler, Kræft og kræftbehandling, Landbrug, Livets udvikling, Medicin, Menneskets afstamning, Naturmedicin, Planter, Ressourcer

Kan man få en computer til at le, så det lyder naturligt?

New Scientist har bedt sine læsere om at udvælge, hvilke lyde, som lyder mest som latter: På Internetsiden http://www.soundsfunny.org/turing/ bliver man bedt om at lytte til en række lyde, og undervejs vælge, om man tror, at den kommer fra et

Udgivet i Aber, Hjernen, Immunsystemet, Latter og latteryoga, Menneskets afstamning, Psykologi, Sindslidelser

500+ svar om pandemi ny-H1N1 (kaldt svineinfluenza)

Find bl.a. svar på disse spørgsmål (og 400 andre spørgsmål om influenzapandemi). (Siden kræver, at der tegnes abonnement på BioNyt – Videnskabens Verden 299-525kr). Er ældre mennesker immune mod ny-H1N1 fra 2009 ? Hvilken alder har mennesker, der dør af

Udgivet i Biologi, Debat, DNA, gener, molekylærbiologi, Fugleinfluenza, Immunsystemet, Influenza, Medicin, Medicinalfirmaer, Resistens, Virus

500 svar om pandemi ny-H1N1 (kaldt svineinfluenza)

Find bl.a. svar på disse spørgsmål (og 400 andre spørgsmål om influenzapandemi). (Siden kræver, at der tegnes abonnement på BioNyt – Videnskabens Verden). Er ældre mennesker immune mod ny-H1N1 fra 2009 ? Hvilken alder har mennesker, der dør af ny-H1N1

Udgivet i Debat, DNA, gener, molekylærbiologi, Fugleinfluenza, Immunsystemet, Influenza, Landbrug, Medicin, Medicinalfirmaer, Resistens, Virus

Pandemien ny-H1N1 “svineinfluenza” er udførligt behandlet i BioNyt – Videnskabens Verden nr. 145 (tema).

Pandemien ny-H1N1 "svineinfluenza" er udførligt behandlet i BioNyt – Videnskabens Verden nr. 145 (tema). Se her. På den tilhørende internetside besvares over 500 spørgsmål om influenza og den nye pandemi.   Publikationen omhandler bl.a.: Virusset A(H1N1)v Hvor opstod ny-H1N1 virusset,

Udgivet i Immunsystemet, Influenza, Medicin, Medicinalfirmaer, Resistens, Virus

Smitsom svineinfluenza

Der er bekymring om den smitsomme svineinfluenza, som nu antages at have slået ca. 80 mennesker ihjel i Mexico, vil udvikle sig til en pandemi, altså en verdensomspændende epidemi. Det første bekræftede tilfælde i Europa var i Spanien d. 27.

Udgivet i Immunsystemet, Medicin, Resistens, Virus

Naturligt protein kan beskytte mod HIV

19.jan.2009 [6797]: Et kulhydrat-molekyle, som kaldes Pk, og som stikker ud på overfladen af røde blodlegemer og hvide blodceller, beskytter mod HIV-virus. Nemlig hos de få mennesker, en pr. million, som har unormalt høje mængder af dette beskyttende stof. Disse

Udgivet i HIV og AIDS

Hepatitis C øger pankreaskræft-risiko

13.jan.2009 [6768]: Hepatitis C fordobler risikoen for pankreas-kræft, viser en undersøgelse. Risikoen for denne kræft steg dog kun til 4 pr. 100.000 person-år. Læs mere [*kræver log-på, men du kan få gratis oplysning om links én gang]

Udgivet i Immunsystemet, Kræft og kræftbehandling, Virus

Allergi-fremkaldende plante invaderer landet via fuglefrø.

  Den ekstremt allergifremkaldende Bynke-ambrosie (Ambrosia artemisiifolia; engelsk: Common Ragweed)  kommer til Danmark via fuglefrø, især solsikkefrø fra Ungarn, som er forurenet med bynkeambrosie-frø. Planterne spirer fra frø, som havner på jorden.    Da Plantedirektoratet i efteråret 2007 undersøgte 16

Udgivet i Allergi og astma, Biodiversitet, Biologi, Immunsystemet, Invasive arter, Planter

Test af alle for HIV – og behand straks – vil være bedst på langt sigt.

En beregning udført af WHO og publiceret i The Lancet viser, at på 20-års sigt vil det være både økonomisk og medicinsk bedre at teste alle og straks behandle de HIV-smittede. Dette gælder især for udviklingslandene. Medens der i Sydafrika

Udgivet i HIV og AIDS, Medicin, Virus

Epilepsi-anfald kan begrænses med immunhæmmende midler

En reaktion mellem immunceller og blodkar i hjernen synes at spille en central rolle ved údviklingen af et epilepsi-anfald. Italienske forskere har opdaget, at immunceller, der klæber til blodkar i hjernen, forårsager betændelse, som medvirker til de epileptiske anfald. Opdagelsen vil

Udgivet i Epilepsi, Immunsystemet, Medicin

Overanstrengte immunceller kan gøres aktive igen

Når infektioner og kræftsygdomme bliver kroniske, skyldes det, at immunforsvaret overanstrenges. Man har nu fundet hele 7 "bremseklodser" på immuncellerne, som får dem til at  blive inaktive. Det giver håb om, at man kan opretholde immunforsvaret ved at forhindre, at bremseklodserne virker. Immunsystemet

Udgivet i Biologi, Immunsystemet

Hvad er sammenhængen mellem autoimmune sygdomme og sindslidelser?

Mennesker med svære sindslidelser som skizofreni er af ukendte årsager ikke så udsatte for af få f. eks. leddegigt.  Center for Registerforskning  på Aarhus Universitet har fået 1½ mill. kr fra USA til at forske i spørgsmålet. Det er National Institute

Udgivet i Hjernen, Immunsystemet, Medicin, Sindslidelser