Blog-arkiv

Droner kan nedsætte behov for sprøjtemidler

LOGIN – tegn abonnement Droner kan ifølge forsøg i Danmark bruges til at styre robotter på jorden, som kan køre hen til stederne på marken, hvor ukrudtet har mest fat. Dette kan nedsætte behovet for at sprøjte. Ill.: Ferdinand Ruiz. (link).

Mærker:
Udgivet i Landbrug, Teknologi

Alger: Energi- og fødekilde

BioNyt Videnskabens Verden har udgivet et temanummer om alger. Alger indeholder en rigdom af stoffer, hvoraf nogle vil kunne udnyttes til lægevidenskabelige formål og andre vil kunne bruges til industrielle formål i bred forstand, og alger kan bruges til bioenergi. De vokser meget hurtigere end landplanter, og de lægger ikke beslag på den sparsomme muldjord og ferskvand og kræver ikke, at man fælder regnskovene. Der er meget at lære, før man har fundet en optimal dyrkningsform og lært at udnytte algerne rigtigt. Men alger repræsenterer fremtiden. Temanummeret om alger er på 56 storsider (A4), og kan købes hos www.bionyt.dk. Supplerende oplysninger om alger – bl.a. spørgsmål/svar om alger – kan findes på www.bionyt.dk/alger for bladets abonnenter.

Udgivet i Alger, Biologi, Debat, Evolution, Flyvning, HIV og AIDS, Hjernen, Invasive arter, Kost og levnedsmidler, Kræft og kræftbehandling, Landbrug, Livets udvikling, Medicin, Menneskets afstamning, Naturmedicin, Planter, Ressourcer

500 svar om pandemi ny-H1N1 (kaldt svineinfluenza)

Find bl.a. svar på disse spørgsmål (og 400 andre spørgsmål om influenzapandemi). (Siden kræver, at der tegnes abonnement på BioNyt – Videnskabens Verden). Er ældre mennesker immune mod ny-H1N1 fra 2009 ? Hvilken alder har mennesker, der dør af ny-H1N1

Udgivet i Debat, DNA, gener, molekylærbiologi, Fugleinfluenza, Immunsystemet, Influenza, Landbrug, Medicin, Medicinalfirmaer, Resistens, Virus

Robotter i fremgang i dansk landbrug

De stadig større landbrugsmaskiner er dyre i drift og belaster jorden, så den må efterbehandles. Små robotter kan blive en løsning. En robot kan programmeres til at skelne mellem afgrøder og forskellige former for ukrudt, som så kan sprøjtes individuelt,

Udgivet i Landbrug, Teknologi

Farmalandbrug

BioNyt nr. 136 indeholder blandt andet artikler om farmalandbrug – dvs. produktion af lægemidler i f.eks. æg, husdyr og afgrødeplanter. Se www.bionyt.dk/farmalandbrug   Få svar på spørgsmål som: Kan man producere lægemidler ved at lade høns lægge æg? Har man

Udgivet i Landbrug, Medicin