Blog-arkiv

Alger: Energi- og fødekilde

BioNyt Videnskabens Verden har udgivet et temanummer om alger. Alger indeholder en rigdom af stoffer, hvoraf nogle vil kunne udnyttes til lægevidenskabelige formål og andre vil kunne bruges til industrielle formål i bred forstand, og alger kan bruges til bioenergi. De vokser meget hurtigere end landplanter, og de lægger ikke beslag på den sparsomme muldjord og ferskvand og kræver ikke, at man fælder regnskovene. Der er meget at lære, før man har fundet en optimal dyrkningsform og lært at udnytte algerne rigtigt. Men alger repræsenterer fremtiden. Temanummeret om alger er på 56 storsider (A4), og kan købes hos www.bionyt.dk. Supplerende oplysninger om alger – bl.a. spørgsmål/svar om alger – kan findes på www.bionyt.dk/alger for bladets abonnenter.

Udgivet i Alger, Biologi, Debat, Evolution, Flyvning, HIV og AIDS, Hjernen, Invasive arter, Kost og levnedsmidler, Kræft og kræftbehandling, Landbrug, Livets udvikling, Medicin, Menneskets afstamning, Naturmedicin, Planter, Ressourcer

Darwin-udstillingen Evolution på zoologisk museum

5.feb.2009 Den permanente udstilling om evolutionen åbner i dag i Zoologisk Museum, Lersø Park alle/Jagtvej i København. Ved den officielle åbning med kronprins Frederik i går var Darwin til stede i form af zoologiprofessor Jon Fjeldså, som bl.a. studerer fugle

Udgivet i Biodiversitet, Evolution, Menneskets afstamning

Allergi-fremkaldende plante invaderer landet via fuglefrø.

  Den ekstremt allergifremkaldende Bynke-ambrosie (Ambrosia artemisiifolia; engelsk: Common Ragweed)  kommer til Danmark via fuglefrø, især solsikkefrø fra Ungarn, som er forurenet med bynkeambrosie-frø. Planterne spirer fra frø, som havner på jorden.    Da Plantedirektoratet i efteråret 2007 undersøgte 16

Udgivet i Allergi og astma, Biodiversitet, Biologi, Immunsystemet, Invasive arter, Planter

Myre fra Sortehavet på vej mod Danmark

Inden længe vil en ny havemyre, Lasius neglectus, marchere ind i Danmark. Den invasive myre har udviklet sig fra arter i Sortehavsområdet. Da arten blev opdaget i Budapest, levede den i en 2 kilometer lang koloni, der bestod af en

Udgivet i Biodiversitet, Biologi, Insekter, Myrer

Vandremuslingen fra Sortehavsområdet indtager Gudenåen

En invasiv muslingearts spredning i søerne ved Gudenåen vil måske få konsekvenser for naturen, men muslingen er formentlig umulig at bekæmpe. Vandremuslingen stammer fra Sortehavet, og er nu fundet i Knudsø, Birksø og Brassø ved Ry. Det forventes at brede

Udgivet i Biodiversitet, Biologi

Ø-hav nær Antarktis rigere på liv end ved Galapagos

Der er flere arter på øerne og i havet omkring De sydlige Orkney Øer nær Antarktis end i havet ud for Galapagos. En undersøgelse har påvist over 1200 arter af søpindsvin, orme, krebsdyr og bløddyr og andre dyr i dette

Udgivet i Biodiversitet, Biologi